86 99 14 88

OR-Ventilationsteknik

Vi har stor erfaring i at skabe et velfungerende ventilationsanlæg,
men det bliver aldrig en rutine
Vores ekspertise og største erfaring har vi i ventilering af større rum i offentlige institutioner, samt procesventilation i laboratorier og produktionshaller.