86 99 14 88

OR-Ventilationsteknik

Vi har stor erfaring i at skabe et velfungerende ventilationsanlæg,
men det bliver aldrig en rutine

Vores ekspertise og største erfaring har vi i ventilering af større rum i offentlige institutioner, samt procesventilation i laboratiorer og produktionshaller, men har også de senere år udført en del boligventilation.